Wat is vestibulaire revalidatie?

Vestibulaire revalidatie is een oefentherapie die gericht is op het verminderen van symptomen veroorzaakt door vestibulaire dysfunctie. Primair bestaan deze symptomen uit duizeligheid, balansproblemen en visusproblemen. Secundair kunnen angst en depressie voorkomen. Als gevolg van deze symptomen zijn patiënten geneigd bepaalde bewegingen te vermijden met als gevolg afname van hun activiteiten niveau.
Vestibulaire revalidatie heeft de volgende doelstellingen:
– vermindering van duizeligheid en visusproblemen
– verbetering van balans-/evenwichtsstoornissen
– verminderen van angst
– verbeteren van activiteiten uit het dagelijks leven.

De behandeling is patiëntspecifiek en kan bestaan uit de volgende onderdelen:

Cawthorne en Cooksey oefeningen:
De Cawthorne en Cooksey oefeningen zijn ontwikkeld in 1940. Deze oefeningen bestaan uit oog-, hoofd en rompbewegingen met als doel het provoceren van de duizeligheidklachten. Herhaalde blootstelling aan een stimulus zal uiteindelijk afname van klachten geven.

Blikstabilisatie-oefeningen:
De blikstabilisatie-oefeningen hebben tot doel de adaptatie van de vestibulo-oculaire reflex. De blikstabilisatie oefeningen worden in de literatuur X1 en X2 oefeningen genoemd en bestaan uit hoofdbewegingen waarbij de ogen gericht zijn op een vast voorwerp of op een bewegend voorwerp.

Balanstraining:
Balanstraining bestaat uit loopoefeningen en verschillende vormen van balans- en evenwichtsoefeningen.

Hoe werkt vestibulaire revalidatie?

Vestibulaire revalidatie heeft als doel compensatie van het centrale zenuwstelsel te bewerkstellingen. Er zijn verschillende mechanismen die een rol spelen bij het herstel van de vestibulaire dysfunctie:

Adaptatie: Het vermogen van het vestibulaire systeem om een veranderde neurale respons te creëren op een gegeven input. (d.w.z. het herstel van de vestibulo-oculaire reflex gain)
Substitutie: hieronder verstaan we het gebruiken van andere strategieën (visueel of somatosensorisch) om de verloren functie te vervangen.
Habituatie: Afname van symptomen als gevolg van herhaalde blootstelling aan de provocatie stimulus.

Voor wie is vestibulaire revalidatie bedoeld?

Patiënten met zowel unilaterale als bilaterale perifere vestibulaire dysfunctie.