Intake:

Tijdens de intake worden uw gegevens vastgelegd voor de administratie. Breng daarom bij uw eerste bezoek een legitimatiebewijs, verzekeringsgegevens en (evt.) de verwijsbrief van de huisarts mee.
Daarna vindt een vraaggesprek plaats over het verloop van uw klachten, de invloed daarvan op uw dagelijks leven en de verwachtingen die u hebt van de therapie.

Onderzoek:

Tijdens het algemeen onderzoek wordt bekeken hoe uw houding is in diverse situaties en hoe u beweegt en ademt.
Aan de hand hiervan kan nader onderzoek plaatsvinden in de vorm van testen, vragenlijsten en meetinstrumenten. Om een goed beeld te krijgen wordt gevraagd u gedeeltelijk te ontkleden.

Behandeldoel en plan:

De gegevens die uit het intakegesprek en het onderzoek komen worden geanalyseerd waarna een behandeldoel en plan opgesteld worden welke met u worden besproken.

Behandeling:

De behandeling is gericht op uw persoonlijke situatie.
U krijgt inzicht in uw houding en bewegen en de invloed daarvan op evt. klachten.
Oefeningen kunnen helpen om klachten op te vangen en verdere klachten te voorkomen en zijn gericht op houdingsverbetering, op verbeteren van spierkracht, lenigheid, ontspanning en ademhaling.
De nadruk van de behandeling ligt vooral op het omgaan met een aangepaste houding en toepassing daarvan in het dagelijks leven; hoe zit ik achter de computer, hoe til ik, wat doe ik tijdens het sporten.

De kracht van oefentherapie is dat u er zelf thuis en op uw werk mee aan de slag kunt!